Voorkeurshouding en meten schedeltjes

Voorkeurshoudingen bij baby’s komen de laatste 10 jaar in toenemende mate voor. Als men spreekt over een voorkeurshouding betekent dit dat een zuigeling spontaan gedurende driekwart van de tijd met het hoofd naar één kant kijkt of gedraaid ligt. De baby zal dan, na de leeftijd van 8 weken, onvoldoende kunnen volgen met de ogen of het hoofd kunnen draaien. Dit kan leiden tot een eenzijdige afplatting van de schedel(plagiocephalie), omdat de schedel van nature bij jonge baby’s nog erg zacht is. 

Afgeplatte schedel

Dat het aantal baby’s met afgeplatte schedeltjes de laatste 10 jaar toeneemt lijkt te verklaren door de adviezen van Stichting Wiegendood om de kinderen op de rug te laten slapen. Dit is een goed advies omdat daardoor het aantal kinderen die aan wiegendood sterven sterk is afgenomen. Een nadeel van deze maatregel is dat de baby’s te vaak en te lang op de rug liggen en het hoofd onvoldoende naar beneden kunnen bewegen. Invloed heeft ook dat ouders de baby’s overdag niet op de buik of in zijligging laten spelen.

 

Wat kan kinderfyiotherapie betekenen bij voorkeurshouding of afplatting?

De kinderfysiotherapeut kan uw kind onderzoeken, behandelen en gerichte adviezen te geven om de voorkeurshouding te verminderen en afplatting van de schedel te voorkomen. Bij een tijdige behandeling kan het dragen van een corrigerend helmpje meestal worden voorkomen. Om de mate van afplatting vast te stellen kan de kinderfysiotherapeut gebruik maken van plagiocephalometrie. Uit het onderzoek van Leo van Vlimmeren is naar voren gekomen dat de het meeste effect wordt behaald wanneer de kinderfysiotherapeutische behandeling bij een leeftijd van 8 weken wordt gestart. De kinderfysiotherapeut geeft aan ouders, naast actieve oefeningen, hantering- en houdingsadviezen ten einde de voorkeurshouding en daarmee de afplatting te verhelpen. MOOR kids heeft een folder ontwikkeld waarin deze oefeningen en adviezen uitgebreid beschreven staan. 

 

Bepalen scheefstand (plagiocephalometrie)

Recent is er een betrouwbare meetmethode ontwikkeld om de vorm van een (scheve) schedel eenvoudig vast te kunnen stellen. Deze meetmethode wordt plagiocephalometrie (PCM) genoemd. Door deze snelle en pijnloze methode kan de kinderfysiotherapeut de mate van asymmetrie (scheefstand) van de schedel van uw baby vaststellen en bepalen of verdere kinderfysiotherapeutische behandeling noodzakelijk is. Ook is het mogelijk na enige tijd de asymmetrie te vergelijken met de eerste meting. Workshop zuigelingenasymmetrie en Plagiocephalometrie Plagiocephalometrie (PCM) is een door dr. Leo van Vlimmeren ontwikkelde, betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Hiermee kunnen de verschillende aspecten van plagiocephalie en brachycephalie in maat en getal worden vastgelegd en gebruikt worden voor discriminatief en longitudinaal onderzoek. 

In 2002 is door Leo van Vlimmeren, kinderfysiotherapeut te Veghel, een wetenschappelijke studie gestart, getiteld "Asymmetrie op de zuigelingenleeftijd; de invloed van conservatieve behandeling, kinderfysiotherapie, op het beloop van deformatieve plagiocephalie en motorische ontwikkeling". In een prospectieve effectstudie in Ziekenhuis Bernhoven te Veghel werden 400 gezonde kinderen vanaf de geboorte, gedurende twee jaar, nauwkeurig gevolgd aan de hand van diverse metingen, waaronder de scheefheid en afplatting van het hoofd, en de motorische ontwikkeling. Sommige kinderen kregen kinderfysiotherapie. De beïnvloedende factoren en de effecten van kinderfysiotherapie ten aanzien van de zuigelingenasymmetrie, waaronder voorkeurshouding, schedelafplatting en asymmetrische motoriek werden vastgesteld. Kinderfysiotherapie bleek een significante en klinisch relevante vermindering van deformatieve plagiocephalie te bewerkstelligen op de leeftijden zes en twaalf maanden! Leo van Vlimmeren promoveerde op 24 april 2007 op de studie "Asymmetry in Infancy" aan de Universiteit Utrecht 

Aanmelden/afspraak maken

Downloaden folders

Locaties MOORkids op de kaart Vestigingen