Moor kdis logo

Voorkeurshouding

Wat is een voorkeurshouding?

Wanneer een kindje een voorkeurshouding heeft, ligt het driekwart van de tijd met het hoofd naar rechts of links gedraaid of met het hoofd in de middellijn. Het kindje draait het hoofd vrijwel niet zelfstandig naar de andere zijde en vaak minder ver dan naar de voorkeurskant. Bij een voorkeur van het hoofd in de middellijn heeft het kindje vaak moeite met draaien van het hoofd naar beide zijden. Draaien van het hoofd lukt vaak wel door een ouder, maar het kindje houdt het hoofd vervolgens maar kortdurend of helemaal niet aan deze zijde en draait (bijna) direct weer terug naar de voorkeurskant. Wanneer de voorkeurshouding langer aanwezig is, ontstaat vaak een afgeplat achterhoofdje.

Oorzaak van een voorkeurshouding

Een voorkeurshouding kan verschillende oorzaken hebben. Vaak kunnen we deze oorzaak niet volledig vaststellen, bijvoorbeeld doordat de voorkeurshouding al tijdens de zwangerschap is ontstaan. Zo kan de ligging van het kind in de baarmoeder een oorzaak van een voorkeurshouding zijn. Oorzaken tijdens de bevalling zijn onder andere kunstverlossing of een hoog geboortegewicht. Na de bevalling zijn veel voorkomende oorzaken van een voorkeurshouding eenzijdig hanteren en/of positioneren of het kindje is de eerstgeborene. Naast deze genoemde oorzaken kan er ook een medische oorzaak zijn van een voorkeurshouding zoals een heupafwijking, een schouderprobleem (zoals een gebroken sleutelbeen) of een spierprobleem (zoals een scheurtje in één van de nekspieren).

img

Wat te doen bij een voorkeurshouding?

Om een voorkeurshouding te voorkomen of te verhelpen is het vooral van belang om te variëren in houding en positionering. Adviezen en oefeningen die u hierbij kunnen helpen zijn:

  • Voedt uw kindje bij het geven van flesvoeding op zowel de rechter- als de linkerarm. Leg uw kindje ook eens op uw bovenbenen bij het geven van de fles.
  • Leg uw kindje bij het verzorgen recht voor u neer.
  • Draai uw kindje bij het verschonen en aan- en uitkleden afwisselend op de linker- en rechterzijde zodat u de kleding recht kunt trekken. Til uw kindje niet bij de benen op, dit is minder prettig voor uw kindje en is niet goed voor de ontwikkeling van de heupjes.
  • Pak uw kindje bij het oppakken onder de schouders/oksels vast en pak hem/haar vervolgens draaiend op door uw kindje op de zij te rollen voordat u hem/haar oppakt.
  • Biedt prikkels als licht, geluid en speeltjes aan de niet-voorkeurskant aan. Plaats speelgoed als een mobile in de box altijd ter hoogte van de buik.
  • Leg uw kindje regelmatig op de buik om de nekspieren te trainen. Dit helpt niet alleen om de voorkeurshouding te verhelpen, maar is ook van belang voor de motorische ontwikkeling en om de afplatting te verhelpen of te voorkomen. Wanneer u uw kindje bij u op de borst legt, is het makkelijker voor uw kindje om het hoofd op te tillen. Daarnaast is het voor zowel uw kindje als voor u leuker om op deze manier te oefenen, doordat u goed contact kunt maken met uw kindje.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Wanneer u ziet dat uw kindje een voorkeurshouding blijft houden, ondanks uw pogingen om de voorkeurshouding te verhelpen of wanneer u ziet dat de afplatting verergert, is het van belang om tijdig een afspraak bij een kinderfysiotherapeut te maken. Kinderfysiotherapie is de enige effectieve conservatieve behandeling bij het verhelpen van een voorkeurshouding. Wanneer u te lang wacht met het maken van een afspraak, is het moeilijker om de voorkeurshouding te verhelpen doordat er vaak al meer asymmetrie is ontstaan. Daarnaast kan dan al een afplatting zijn ontstaan, waardoor het opheffen van de voorkeurshouding lastiger is. De kinderfysiotherapeut beoordeelt de motoriek van uw kindje, beoordeelt in welke mate er een voorkeurshouding is en kijkt of hier een lichamelijke oorzaak voor te vinden is. Daarnaast beoordeelt de kinderfysiotherapeut de mate van afplatting van het hoofdje (zie afbeelding) en zal in overleg met u beslissen of een hoofdmeting middels plagiocephalometrie gewenst is om de afplatting beter in beeld te brengen en in de tijd te volgen. Vervolgens neemt de kinderfysiotherapeut houdings- en positioneringsadviezen en oefeningen met u door welke u met uw kindje kunt doen om de voorkeurshouding te verhelpen en een symmetrische motorische ontwikkeling te stimuleren.

Wanneer heeft mijn kind een helmpje nodig?

In de afgelopen jaren is er veel te doen geweest over een helmpje bij baby’s met een afgeplat hoofdje. Inmiddels weten we dat bij veel kindjes de afplatting vanzelf bij zal trekken. Wanneer uw kindje een milde of zelfs ernstige afplatting heeft, is een redressiehelm niet nodig. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij deze groep kinderen het natuurlijk beloop dezelfde uitkomsten gaf als een redressiehelm. Alleen wanneer uw kindje een zeer ernstige afplatting heeft, kan een helmpje geïndiceerd zijn. Daarnaast zijn er altijd enkele uitzonderingen waar uw kinderfysiotherapeut u meer over kan vertellen.

Gemiddeld aantal zittingen per traject

5,3

Aantal baby's met een voorkeurshouding in 2019

92

Percentage voorkeurshouding opgeheven

100