Moor kdis logo

Schrijfmotoriek

Kinderen leren schrijven, maar niet alle kinderen beschikken over de specifieke motorische vaardigheid die het schrijven mogelijk maakt. Vaak worden zij dan doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut / kinderoefentherapeut. Een schrijfprobleem kan als motorisch probleem op zichzelf staan, of samenhangen met problemen op meer domeinen.¬†Het kinderfysiotherapeutisch /kinderoefentherapeutisch onderzoek en de behandeling van motorische schrijfproblemen gaan in op schrijven als (complexe) motorische vaardigheid. Bij het onderzoeken en behandelen van deze kinderen wordt de recente KNGF/NVFK Evidence Based Statement “Kinderen met motorische schrijfproblemen” gevolgd.