Moor kdis logo

Schrijfmotoriek

Kinderen leren schrijven, maar niet alle kinderen beschikken over de specifieke motorische vaardigheid die het schrijven mogelijk maakt. Vaak worden zij dan doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut. Een schrijfprobleem kan als motorisch probleem op zichzelf staan, of samenhangen met problemen op meer domeinen.¬†Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek en de behandeling van motorische schrijfproblemen gaan in op schrijven als (complexe) motorische vaardigheid. Bij het onderzoeken en behandelen van deze kinderen wordt de recente KNGF/NVFK Evidence Based Statement “Kinderen met motorische schrijfproblemen” gevolgd.