Moor kdis logo

Neurorevalidatie

In de hedendaagse N.D.T.( Neuro Developmental Treatment) is het doel het kind door een veranderde feedback nieuwe sensomotorische ervaringen en bewegingservaring op te laten doen en daardoor een leerproces in gang zetten. De therapeut probeert het kind zodanig te sturen dat de bewegingen van het kind zo normaal mogelijk verlopen. Vroeger: De N.D.T. neurologische oefenmethode (Neuro Developmental Treatment) is het wereldwijd bekende behandelingsconcept en werd ingezet voor de behandeling van cerebrale en neurologische defecten, ontwikkeld door het vele malen bekroonde Engelse echtpaar Bertha Bobath (fysiotherapeute) en dr. Karel Bobath (neuroloog).