Moor kdis logo

DCD en NTT

Developmental Coordination Disorder(DCD) en Neuromotor Task Training( NTT)

DCD is een verzamelnaam voor een aantal kenmerken van (licht) gestoorde motorische functies, zoals een lage spierspanning, een grote bewegingsonrust, coördinatieproblemen of problemen met fijnmotorische vaardigheden. Deze problemen kunnen apart voorkomen, maar veel vaker treden ze in combinatie op.  Uit recent onderzoek is gebleken dat de motorische prestaties van een kind met DCD verbeteren door Neuromotor Task Training bij de kinderfysiotherapeut.

Kenmerken DCD

Soepel bewegen, praten, uit je woorden komen, jezelf aan- en uitkleden, tandenpoetsen, billen afvegen, met mes en vork eten, veters strikken, een bal gooien en vangen, met een pen schrijven etc. etc. Het lijkt allemaal zo gewoon dat kinderen deze vaardigheden leren. Echter, voor sommige kinderen is dat niet zo gewoon. Dat kunnen kinderen zijn met DCD. Kinderen met DCD hebben vooral problemen met het aanleren van (nieuwe) motorische vaardigheden. Zij hebben een achterstand in de algemene motorische ontwikkeling t.o.v. leeftijdsgenootjes. Ze worden daardoor gehinderd in hun dagelijkse doen en laten, zonder dat er een duidelijke ( medische) oorzaak aan ten grondslag ligt.

Leerproblemen komen regelmatig voor bij kinderen met DCD, alsook problemen op sociaal-emotioneel gebied. Deze kunnen tot uiting komen in een lage zelfwaardering (negatief zelfbeeld), faalangst, geringe motivatie en leiden soms tot teruggetrokken gedrag. Deze genoemde problemen hoeven niet te gelden voor ieder kind met DCD.

De behandeling/ coaching die wordt gegeven door de kinderfysiotherapeut is de Neuromotor Task Training.

Neuromotor Task Training( NTT) 

De NTT is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten in vier domeinen:

1. Het sturen van de beweging en de controle.

2. Motorisch leren

3. Vaardigheidstraining

4. Aansluiten bij de leeftijd- leefwereld van het kind.

Het oefenen gebeurt taak ( task) gericht. Bijvoorbeeld een kind heeft vooral problemen in de schrijfbewegingen, dan worden dus de schrijfbewegingen geoefend!

Het kind wordt inzicht gegeven in het ( eigen) bewegen.

De coaching vindt plaats in de eigen praktijk van de kinderfysiotherapeut en/ of binnen de school.

Doel van de behandeling/ coaching (NTT):

Het kind kan die vaardigheden uitvoeren die in zijn/ haar omgeving van betekenis zijn, dus die van belang zijn voor het dagelijks functioneren van het kind.

Dit betekent dat de motoriek het dagelijks leven NIET meer negatief beïnvloedt.