Moor kdis logo

Cool2bfit

Een programma dat zich richt op leefstijlverandering voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 8-13 jaar samen met hun ouders / verzorgers.

In 2016 zijn er 2 groepen gestart in de gemeente Oldebroek en Elburg en in het najaar 2017 zal ook in de gemeente Hattem een groep starten met het programma!

Wil je meedoen? Meld je dan nu aan via www.cool2bfit.nl

 

Het Cool 2B Fit programma

Het programma voor kinderen met overgewicht is gericht op herstel van het evenwicht tussen eten en bewegen, waarbij levensstijlverandering en ouderparticipatie centraal staat. Het richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd tussen acht en dertien jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele behoeften van het kind. Het programma heeft vier pijlers:
– ouderparticipatie
– beweging
– voeding en voedingsgewoonten
– gedragsverandering

Grote kracht van het Cool 2B Fit programma is de deskundige begeleiding van zowel een diëtist, gezondheidszorgpsycholoog, kinderfysiotherapeut en een sportinstructeur. Vanuit de
verschillende disciplines worden zowel ouder als kind op een positieve manier begeleid in het traject. De cursus wordt grotendeels door de zorgverzekeraar vergoed. Daarnaast is er anderhalf jaar lang een eigen bijdrage van € 15,00 per maand.
COOL 2B Fit is een vastgelegd multidisciplinair programma met een duur van 1,5 jaar en wordt al 4 jaar succesvol in Twente uitgevoerd.
Op dit moment worden de groepen in de gemeente Oldebroek en Elburg gegeven en in het najaar 2017 zal ook een groep in Hattem starten!

Voor meer informatie www.cool2bfit.nl 

Wil je meedoen met COOL 2B Fit? Geef je dan op bij ons!

Download informatiefolder

Folder van COOL2Bfit (Directe download)