Moor kdis logo

Specialisaties

Naast de algemene kinderfysiotherapie zijn er diverse specialisaties binnen MOOR kids. Wij proberen hiermee een zo breed mogelijk aanbod van zorg te kunnen bieden om zoveel mogelijk hulpvragen te kunnen beantwoorden. Daarnaast scholen de kinderfysiotherapeuten van MOOR kids zich constant bij, om de beste zorg voor uw kind te kunnen blijven leveren.

Maak uw keuze uit de onderstaande specialisaties.

Schrijfmotoriek

Kinderen leren schrijven, maar niet alle kinderen beschikken over de specifieke motorische vaardigheid die het schrijven mogelijk maakt. Vaak worden zij dan doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut. Een schrijfprobleem kan als motorisch probleem op zichzelf staan, of samenhangen met problemen op meer domeinen.

Developmental Coordination Disorder (DCD) en Neuromotor Task Training (NTT)

DCD is een verzamelnaam voor een aantal kenmerken van (licht) gestoorde motorische functies, zoals een lage spierspanning, een grote bewegingsonrust, coördinatieproblemen of problemen met fijnmotorische vaardigheden. Deze problemen kunnen apart voorkomen, maar veel vaker treden ze in combinatie op.

Voorkeurshouding en meten schedeltjes

Voorkeurshoudingen bij baby’s komen de laatste 10 jaar in toenemende mate voor. Als men spreekt over een voorkeurshouding betekent dit dat een zuigeling spontaan gedurende driekwart van de tijd met het hoofd naar één kant kijkt of gedraaid ligt. De baby zal dan, na de leeftijd van 8 weken, onvoldoende kunnen volgen met de ogen of het hoofd kunnen draaien.

Neurorevalidatie

In de hedendaagse N.D.T.( Neuro Developmental Treatment) is het doel het kind door een veranderde feedback nieuwe sensomotorische ervaringen en bewegingservaring op te laten doen en daardoor een leerproces in gang zetten. De therapeut probeert het kind zodanig te sturen dat de bewegingen van het kind zo normaal mogelijk verlopen.