Moor kdis logo

Sensorische Informatie Verwerking

Wat is Sensorische Informatie Verwerking?

Sensorische Informatie Verwerking is een hele mond vol. Sensorisch betekent eigenlijk niet meer dan ‘zintuiglijk’. Er zijn zintuigen die we allemaal kennen: ruiken, proeven, horen of zien. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan.

De informatie vanuit het eigen lichaam en de omgeving wordt verzameld met behulp van deze zintuigen. Wanneer we met onze zintuigen iets zien, voelen, ruiken, proeven of horen, noemen we dat waarnemen.

De Sensorische Informatie Verwerking kan op allerlei vlakken anders verlopen of verstoord raken. Dit kan dan weer leiden tot gedragsverandering en kan belemmeren in de motorische ontwikkeling.

 

Het jonge kind:

Het jonge kind onderzoekt de ruimte door te luisteren, te kijken, te voelen, te proeven en te ruiken. Vaak is zo’n waarneming aanleiding voor ons om iets te doen of juist niet te doen. Dit proces noemen we de Sensorische Informatie Verwerking.

Voorbeelden:

Een jonge baby moet wennen aan de nieuwe omgeving en de dagelijkse rituelen/verzorging. Knuffelen, wandelen, geluiden van buitenaf etc. geven veel informatie aan het kindje. Dit kan ook te veel zijn. Waardoor er bijvoorbeeld onrust/overstrekken, veel huilen en slaapproblemen kunnen ontstaan.

Of er kan sprake zijn van een aangeboren afwijking( blind, doof), motorische beperking( neurologische problematiek, spierziektes, hypotonie), voedingsproblemen of een ziekenhuis opname, waardoor je informatie niet of anders kan verwerken. Dit heeft ook weer invloed op de ontwikkeling.

Mogelijke aanwijzingen van Sensorische Informatie Verwerkingsproblemen zijn:

 • overmatig huilen bij baby’s
 • overstrekken bij baby’s
 • veel spugen/reflux
 • slecht slapen

Maar ook bij de problemen in de motorische ontwikkeling als een voorkeurshouding, onvoldoende hoofdbalans, het niet goed op de buik kunnen liggen, billenschuiven of een algehele achterstand in de motoriek kijken wij naar de Prikkelverwerking.

De begeleiding door de kinderfysiotherapeut:

 • De kinderfysiotherapeut kijkt samen met ouders naar de mogelijke oorzaak van het probleem.
 • De kinderfysiotherapeut geeft inzicht aan ouders waarom een bepaald gedrag/ongemak te verklaren is en wat je hieraan zou kunnen doen.
 • Door goed naar het gedrag en lichaamstaal van de baby te kijken, kunnen ouders begrijpen wat het kind wil, waar ze behoefte aan heeft, wat het kind zelf kan en waarbij ouders haar kunnen helpen.
 • Geven van adviezen: houdingen, hanteren, hoe krijg je het kindje rustig, hoe kan het kindje goed slapen, hoe kan het kind op de buik liggen, prikkels weghalen en toevoegen etc.

 

Het schoolgaande kind:

Mogelijke aanwijzingen van Sensorische Informatie Verwerkingsproblemen zijn:

 • onhandig in het bewegen
 • moeite met plannen van taken
 • organiseren hun werk niet goed
 • prikkel zoekend gedrag (snel afgeleid of wisselend hyperactief, ‘meer!’)
 • prikkel vermijdend gedrag (verzet tegen verandering of starre rituelen, ‘nee!’)
 • gedrag passend bij prikkelovergevoeligheid (actief, voortdurend betrokken of onrustig, ‘au!’)
 • gedrag passend bij een gebrekkige registratie (passief, weinig initiatief, oververmoeid, vlak of in zichzelf, ‘huh!’)

De begeleiding door de kinderfysiotherapeut / kinderoefentherapeut:

 • inventarisatie van de hulpvraag
 • uitgebreid vraaggesprek
 • afnemen sensory profile (een oudervragenlijst om de prikkelverwerking in kaart te brengen)
 • motorische observatie
 • gestandaardiseerde meetinstrumenten om de motoriek in relatie tot zintuiglijke prikkels in kaart te brengen.
 • voorlichting, advisering en coaching van de ouders en de directe leefomgeving van het kind, veelal de school
 • eventueel kan ook oefentherapie starten gericht om betere voorwaarden te creëren voor het sensomotorische leren en het trainen van eventuele vaardigheden