Moor Kids - Producten

Producten

MOOR kids is in haar proces naar het bieden van de beste totale zorg voor uw kind, constant op zoek naar producten die meer bieden dan alleen kinderfysiotherapie. In de gemeentes Oldebroek en Elburg biedt MOOR kids COOL 2B fit aan: een bewegingsprogramma voor kinderen van 8 tot 13 jaar me overgewicht. Daarnaast zijn wij in Zwolle gestart met Fitkids, een geprotocolleerd fitness- en oefenprogramma voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, die een inactief leven leiden.

COOL 2B Fit
Een programma dat zich richt op leefstijlverandering voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 8-13 jaar samen met hun ouders / verzorgers.

Het Cool 2B Fit programma
Het programma voor kinderen met overgewicht is gericht op herstel van het evenwicht tussen eten en bewegen, waarbij levensstijlverandering en ouderparticipatie centraal staat. Het richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd tussen acht en dertien jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele behoeften van het kind. Het programma heeft vier pijlers:
- ouderparticipatie
- beweging
- voeding en voedingsgewoonten
- gedragsverandering
Grote kracht van het Cool 2B Fit programma is de deskundige begeleiding van zowel een diëtist, gezondheidszorgpsycholoog, kinderfysiotherapeut en een sportinstructeur. Vanuit de
verschillende disciplines worden zowel ouder als kind op een positieve manier begeleid in het traject. De cursus wordt grotendeels door de zorgverzekeraar vergoed. Daarnaast is er anderhalf jaar lang een eigen bijdrage van € 15,00 per maand.

COOL 2B Fit is een vastgelegd multidisciplinair programma met een duur van 1,5 jaar en wordt al 4 jaar succesvol in Twente uitgevoerd.
MOOR kids is net gestart met COOL 2B Fit in Lelystad. Uitbreiding naar de andere praktijklocaties zal in de loop van 2014 plaatsvinden.

Voor meer informatie www.cool2bfit.nl 

Wil je meedoen met COOL 2B Fit? Geef je dan op bij ons!

 

Fitkids 
Fitkids is een geprotocolleerd fitness- en oefenprogramma, opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Deze kinderen kunnen bij Fitkids gedurende een aantal maanden trainen en bewegen onder professionele begeleiding. Bij elk Fitkidscentrum is een kinderfysiotherapeut betrokken.
In een Fitkids-uur wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan.

Voor wie?
Fitkids is er voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, die een inactief leven leiden. De kinderen worden meestal doorverwezen door een kinderarts of specialist. Aan Fitkids doen bijvoorbeeld kinderen met astma, taaislijmziekte, downsyndroom, diabetes, jeugdreuma, DCD, autisme of een aangeboren hartafwijking mee.

Doel van Fitkids
In Fitkids ontdekken de kinderen weer het plezier en het nut van bewegen. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Voor ieder kind worden er ook individuele doelen gesteld. In Fitkids wordt het kind gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsprogramma door te gaan met een andere sport of activiteit. Dit kan eveneens beschouwd worden als een doel van Fitkids.

Meer informatie over Fitkids is te vinden op www.fitkids.nl

Wil je meedoen met Fitkids? Geef je dan op bij ons!

 

 

Naast deze producten werkt MOOR kids samen met de volgende zorgprofessionals:

Icare JGZ, Verian, GGD IJsselland, GGD regio Utrecht

MOOR kids werkt op alle locaties nauw samen met de Consultatie Bureau artsen en verpleegkundigen. Op diverse locaties worden er inloopspreekuren georganiseerd.

 

Podotherapie Zwolle - Nina Ordelman en Sanne Drewel

www.podotherapiezwolle.nl
 

 

De Schavuiten – specialistische verpleegkundige kinderzorg

www.deschavuiten.nl

MOOR kids verzorgt op de locatie Zwolle de kinderfysiotherapeutische begeleiding van de clientjes.

 

Kinderdagverblijf Pi

www.kinderdagverblijfpi.nl 

Flexibele kinderopvang per uur, op elke werkdag geopend van 06.30 uur tot 19.00 uur. Direct plek. Kinderopvang op maat in een sfeervol en uniek kinderdagverblijf, waar spelend leren en “Natuurlijk Buitenspelen” een belangrijk onderdeel is. Kinderopvang inclusief voeding en luiers.

MOOR kids verzorgt op locatie de kinderfysiotherapeutische begeleiding

 

Aanmelden/afspraak maken

Downloaden folders

Locaties MOORkids op de kaart Vestigingen