Moor kdis logo

Visie

Wanneer u uw kind aanmeldt bij MOOR kids, kunt u het volgende verwachten:

•  Het kind staat centraal

•  De hulpvraag staat centraal

•  Gedegen onderzoek naar de motoriek en analyse van het eventuele motorisch probleem (zowel groot- als klein motorisch). Hierbij wordt naar de kwantiteit (wat kan     het kind?) en naar de kwaliteit (hoe doet het kind het?) gekeken en worden gestandaardiseerde  motorische testen gebruikt.

•  Behandelplan met SMART opgestelde doelstellingen voor een overzichtelijke periode.

•  Optimale samenwerking met alle mensen om het kind heen (ouders, huisarts, cb-arts, GGD, leerkracht, logopedist, specialist etc.)

 

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut / kinderoefentherapeut?

Bij MOOR kids worden de kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar door de kinderfysiotherapeut gezien. Bij de kinderen van 4 jaar en ouder wordt aan de hand van de hulpvraag gekeken bij welke therapeut het kind het beste terecht kan.

Wanneer het kind bij de kinderfysiotherapeut of kinderoefentherapeut komt, volgt eerst een intake. Indien niet verwezen is door een (huis)-arts, wordt begonnen met een screening om te bepalen of de hulpvraag zich binnen het beroepsgebied van de kinderfysiotherapeut / kinderoefentherapeut bevindt.

Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de therapeut een volledig beeld van het motorische niveau. De ouders, leerkracht, huisarts en andere betrokkene spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De therapeut bespreekt de bevindingen, maakt een onderzoeksverslag en stelt een behandelplan op.

De behandeling is gericht op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier samen oefenen met hun kind. Als dit nodig is, kan de therapeut uw kind ook thuis behandelen. Dat geldt met name voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd.