Moor kdis logo

Kinderoefentherapie

MOOR-kids heeft haar team uitgebreid met Kinderoefentherapeuten Kim Echten, Marlissa Boessenkool en Eline van Beek.

Een kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van fijn- en grootmotorische problemen bij kinderen t/m 18 jaar, vooral in de basisschoolleeftijd.

De kinderoefentherapeuten van MOOR kids zijn o.a. gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met motorische schrijfproblemen.

Een kinderoefentherapeut kan uw kind goed begeleiden wanneer het moeite heeft met het meedoen aan de gymles, het buiten spelen of zwemles of wanneer er problemen zijn in  de fijn-motorische taken zoals schrijven & knutselen.

Specifieke vaardigheden kunnen zijn:

  • Vaak struikelen of vallen
  • Moeite met leren fietsen
  • Niet goed kunnen rennen, springen, klimmen, hinkelen, ballen
  • Moeite met leren zwemmen of meekomen met sporten en spel
  • Opvallende onhandigheid, eventuele diagnoses DCD, dyspraxie
  • Houterig bewegen
  • Moeite met zelfredzaamheid zoals aankleden, drinken inschenken, eten met bestek, veters strikken
  • Problemen met knutselen
  • Problemen met leren schrijven (onze kinderoefentherapeut heeft een cursus gevolgd voor het behandelen van kinderen die moeite hebben met schrijven).

 

De intake en het onderzoek zal hetzelfde zijn als bij de kinderfysiotherapeuten van MOOR-kids (zie ook de informatie onder “hoe werken wij”). Na het in kaart brengen van de hulpvraag en verwachting, zal er een vraaggesprek plaatsvinden met u en uw kind, gevolgd door een motorisch onderzoek om het motorische functioneren in goed in kaart te brengen. Direct na het onderzoek volgt een duidelijk verslag met daarin de conclusies met daarin een advies/behandelplan. Dit wordt in een oudergesprek besproken en na toestemming kan de behandeling gestart worden.

Het leren van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van vaardigheden staat centraal. Er wordt hierbij veel rekening gehouden met de belevingswereld van het kind, plezier in bewegen is erg belangrijk.

Een kinderoefentherapeut is ook werkzaam op basisscholen. De geleerde motorische vaardigheden kunnen dan direct op school/dagelijkse situatie van het kind worden toegepast. Er is hierbij ook een goede samenwerking met de leerkracht van het kind mogelijk.

Kinderoefentherapie is net als de kinderfysiotherapie direct toegankelijk (DTO). Ook voor de vergoeding geldt hetzelfde: 18x vanuit de basisverzekering en daarna vanuit een eventuele aanvullende polis. Als de behandeling op school plaats vind is er wel een verwijzing nodig van de huisarts, kinderarts of jeugdarts.  (Platform Kinderoefentherapie)

 

Scoliose

Een kinderoefentherapeut behandelt ook kinderen die een scoliose hebben. Een scoliose is een zijdelingse kromming van de wervelkolom. De diagnose wordt vastgesteld door een orthopeed. Bij kinderen en jongeren is de oefentherapie vooral gericht op een juiste houding en het voorkomen van verergering van de scoliose. Dit wordt gedaan door middel van het geven van houdings- en bewegingsadviezen, het oefenen van spierkracht van de buik en rug, en het bewust worden van voorkeurshoudingen. (VVOCM)