Moor kdis logo

Vergoedingen en tarieven

Vanuit de basisverzekering heeft uw kind recht op 18 behandelingen per kalenderjaar. Het aantal behandelingen dat vanuit uw aanvullende verzekering wordt vergoed en het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar; dat maakt het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen. U dient dan ook zelf de behandellimiet van uw kind en vergoedingen in de gaten te houden. Controleer dus zelf de polisvoorwaarden.

Vergoedingen

• De eerste 18 behandelingen kinderfysiotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering.

• Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt en declareren bij hen voor contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen gelden de hierna vermelde praktijktarieven.

• Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u deze 24 uur van te voren af te zeggen. De verzekeraars zullen niet nagekomen afspraken niet vergoeden. Wij brengen deze kosten bij u in rekening.

Praktijktarieven 2017 (wanneer deze niet vergoed worden door de zorgverzekeraar)

Kinderfysiotherapeutische zitting €45, –

Toeslag uitbehandeling €12,50

Kinderfysiotherapeutisch verslag €45,-

Instructie/overleg ouders van cliënt €45,-

Screening €17,50

Intake en onderzoek na screening €30,-

Intake en onderzoek na verwijzing €45,-

Niet nagekomen afspraak €30,-