Moor kdis logo

Klachtenregeling

Waarom?

U mag ervan uitgaan dat al onze medewerkers hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw therapeut of een van onze medewerkers met u en/of met uw kind omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Dit geldt ook voor klachten die u heeft over onze organisatie of klachten van niet medische aard. Dit is goed voor uzelf, voor andere cli├źnten en voor de kwaliteit van onze zorg en onze organisatie.

Klachtenregeling Keurmerk Fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht.

Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden. De Stichting Keurmerk Fysiotherapie regelt dit voor al haar aangesloten therapeuten. Iedere Keurmerk Fysiotherapeut moet u kunnen informeren over wat te doen als u een klacht heeft over zijn/haar handelen.

De behandeling van uw klacht over een Keurmerk therapeut begint hier.

Wat te doen?

We vragen u allereerst om het gesprek aan te gaan met de betrokken therapeut of medewerker. Voor het opzetten van een gesprek dient u uw klacht schriftelijk in via e-mail info@moor-kids.nl of meldt u deze via de telefoon 038-420 47 37. Nadat wij uw klacht schriftelijk hebben ontvangen zullen wij deze in behandeling nemen. U ontvangt uiterlijk 5 werkdagen na verzending bericht van ons.

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht door onze organisatie dan bieden wij u de mogelijkheid om uw klacht kosteloos in te dienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Voor meer informatie over het indienen van een klacht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris verwijzen wij u naar: Klacht indienen bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie of stuurt u een email naar klacht@keurmerkfysiotherapie.nl. Uw klacht wordt binnen twee weken in behandeling genomen.

Klacht indienen in 3 stappen:

  1. U meldt uw klacht en dient deze schriftelijk in bij onze praktijk.
  2. U gaat het gesprek aan met de betrokken therapeut of medewerker. Als u daar tegen op ziet of u heeft een niet persoon gerelateerde klacht kunt u ook een gesprek aanvragen met het management van de praktijk. U kunt altijd iemand meenemen naar een gesprek.
  3. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door onze organisatie dan kunt u uw klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Wilt u een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris voor een andere paramedische discipline dan fysiotherapie zoals bijvoorbeeld kinderoefentherapie? Kijkt u dan bij Klachtenloket Paramedici voor meer informatie over het indienen van uw klacht.

Wij zien klachten als een kans om onze zorg en dienstverlening te verbeteren. Laat het ons vooral weten als u vindt dat wij iets niet goed hebben gedaan.