Moor kdis logo

Kinderen 4 t/m 16 jaar

Op de basisschool is het algeheel motorisch functioneren van een kind erg belangrijk. Er wordt veel van uw kind gevraagd: uw kind gaat leren kleuren, tekenen en schrijven en de grote motoriek is van belang bij het goed mee kunnen doen in de groep bij gym en het buitenspelen.

Basisschool

Op de basisschool is het motorisch functioneren binnen de groep leeftijdsgenootjes erg belangrijk. Als je niet handig bent, bang voor bewegen, niet hoog durft te klimmen of bepaalde vaardigheden gewoon niet kan, dan val je als kind snel uit. De kinderfysiotherapeut / kinderoefentherapeut van MOOR kids kan dan helpen bij het oplossen van deze problemen.

Naast het grootmotorisch functioneren, is de ontwikkeling van de fijne motoriek ook erg belangrijk. In groep 1 wordt begonnen met vaardigheden als scheuren, knippen, plakken, kleuren en knutselen. Op allerlei manieren wordt een kind hierin op school  gestimuleerd. Ook bij de fijne motoriek kunnen problemen ontstaan. Het is belangrijk deze problemen zo snel mogelijk te signaleren, zodat uw kind motorisch goed voorbereid wordt op het schrijven in groep 3.

Toch vinden veel kinderen het netjes leren schrijven moeilijk. De pengreep is moeilijk, de kinderen krijgen pijn in hun hand bij het schrijven, ze kunnen niet klein schrijven en vinden het moeilijk tussen de lijnen te schrijven. Vaak ligt hier een motorisch probleem aan ten grondslag. Ook hier kan de kinderfysiotherapeut / kinderoefentherapeut haar/zijn expertise bieden om de problemen op te lossen.

Het oudere kind

Bij de oudere kinderen komen weer andere problemen voor. Denk, naast motorische ontwikkelingsachterstand, aan houdingsproblematiek, hoofdpijnklachten en ademhalingsproblematiek.  Ook voor deze problematiek is de kinderfysiotherapeut / kinderoefentherapeut opgeleid en kan hij/zij hulp bieden.