Moor kdis logo

Kinderen 0 tot 4 jaar

MOOR kids vindt het belangrijk bij het behandelen van kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar, dat ouders inzicht krijgen in de normale motorische ontwikkeling van hun kind in de eerste levensjaren en waardoor vertraging in deze ontwikkeling kan ontstaan.

Bij twijfel over de ontwikkeling van een kind kan rechtstreeks contact opgenomen worden met de praktijk. Twijfel niet, bel gerust. Een kind is te waardevol om twijfel te laten bestaan.

Zuigelingen:

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u graag wilt dat er een kinderfysiotherapeut van MOOR kids de motoriek van uw baby beoordeelt. Dit zijn o.a. voorkeurshoudingen, overstrekken, overmatig huilen, niet gaan rollen, niet gaan kruipen, billenschuiven, niet gaan lopen en andere redenen die er voor kunnen zorgen dat de motorische ontwikkeling van uw baby vertraagd verloopt.

Ook wanneer uw kind een lichamelijke aandoening heeft, kan MOOR kids de kinderfysiotherapeutische zorg op zich nemen. Dit kunnen bijvoorbeeld aandoeningen zijn als cerebrale parese, spierziekten, spina bifida, niet aangeboren hersenletsel, erbse parese.

Wanneer uw kind onder behandeling is bij een kinderarts en/of revalidatiearts en er een multidisciplinair team om uw kind heen bestaat, zal MOOR kids zorgen voor een goede communicatie tussen de diverse behandelaars.

 

Peuters:

Wanneer uw kind bijvoorbeeld laat is gaan lopen, zich lang op de billen heeft voortbewogen of misschien langdurig ziek is geweest, kunnen er vertragingen ontstaan in de ontwikkeling van vaardigheden als klimmen/klauteren, stabiel lopen, op- en afstappen, traplopen, rennen, springen, fietsen etc. Vaak heeft dat te maken met onvoldoende ontwikkeld evenwicht en coördinatie.

Ook dan kan de kinderfysiotherapeut van MOOR kids uw kind helpen met het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Natuurlijk zal altijd eerst middels uitgebreid onderzoek beoordeeld worden of er inderdaad een achterstand bestaat van de motoriek en wat de oorzaak daarvan is en of er een indicatie is voor kinderfysiotherapeutische interventie.

Bij twijfel over de ontwikkeling van een kind kan rechtstreeks contact opgenomen worden met de praktijk.

Twijfel niet, bel gerust.

Een kind is te waardevol om twijfel te laten bestaan.